J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Rynek Budowlany PL

Misja
Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Tematyka naszych szkoleń dotyczy głównie przepisów prawnych w obszarach, które są strategiczne dla działalności firm z różnych branż. Oferujemy szkolenia otwarte jednodniowe jak i dłuższe oraz szkolenia zamknięte przygotowywane na zamówienie. Specjalizujemy się w szkoleniach z przepisów celnych, przepisów budowlanych, ochrony środowiska, transportu i logistyki, windykacji, zawierania umów w obrocie gospodarczym, zamówień publicznych, prawa pracy.

Wykładowcy
Wykładowcy, z którymi współpracujemy, to eksperci - osoby, które w swojej wieloletniej pracy zawodowej związane są z omawianymi zagadnieniami. Dysponują wiedzą na temat najnowszych zmian w przepisach a także na temat planowanych zmian oraz na temat obowiązujących w urzędach interpretacji przepisów. Przede wszystkim są to pracownicy ministerstw i innych urzędów administracji publicznej, a także inżynierowie i architekci, prawnicy, właściciele kancelarii, specjalizujący się w określonych obszarach tematycznych oraz sędziowie.

Metody szkoleniowe
Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (kilka do kilkunastu osób). Staramy się, żeby zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale uczestników. Podstawową zaletą takich spotkań jest możliwość uzyskania informacji od wysokiej klasy specjalisty, przedstawienia rzeczywistych problemów, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej pracy, skonsultowania możliwych rozwiązań.

Metody stosowane podczas szkoleń:
*wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne,
*analiza przypadków,
*ćwiczenia i zadania do rozwiązania,
*dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników,
*omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.Zawartość © 2008 J.G.Training szkolenia specjalistyczne; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 7380